14. Kontinuerlig statistik

Anna, Bertil, Cecilia och Daniel gör ett statistiskt arbete om längden hos de kurskamrater de har i MaA 10. De antecknar kön och längd i en tabell.

Kön Längd (cm)
Flicka 156
Flicka 159
Flicka 163
Flicka 164
Flicka 168
Flicka 174
Pojke 163
Pojke 175
Pojke 178
Pojke 179
Pojke 181
Pojke 187

Frekvensen för könen antalet flickor och pojkar är 6. Vi talar om att frekvensen för flickorna är 6. Den totala populationen är 12.

För att bestämma frekvensen för längderna måste vi klassindela materialet. Vi kan bilda klasser med 5 cm intervall och då får vi följande:

Antal Längd (cm)
2 155-159
3 160-164
1 165-169
1 170-174
3 175-179
1 180-184
1 185-190

Vill vi göra klasserna 10 cm så leder det till följande.

Antal Längd (cm)
2 150-159
4 160-169
4 170-179
2 180-189

Av detta material kan vi rita följande grafer.

Ur videon nere kommer fram hur du lätt rita klassindelat material.

Vi märker att beroende på vilka klasser vi väljer, längdintervall, får vi olika resultat. Har vi klasser om 10 cm är typvärdet 160-169 cm och 170-179 cm. Halverar vi klasslängden till 5 cm får vi fram att 160-164 cm och 175-179 cm är de klasser där vi har högsta frekvensen.

Uppgifter

  1. Då Bertil var och fiskade abborre mätte han följande längder för fiskarna.

    5,6 cm 8,5 cm 8,7 cm 10,5 cm 11,3 cm 15,6 cm 18,8 cm 19,4 cm 20,5 cm 21,6 cm 27,4 cm

    Klassindela följande material i klasser vars bredd är 5 cm och rita grafer med räknaren eller med LibreOffice.