MaA 12 Algoritmer i matematiken

På denna (testsida) hittar du material som behandlar MaA 12.

Kursen handlar om

  1. Algoritmer
  2. Delbarhet hos polynom
  3. Komplexa tal
  4. Ekvationer av högre grad
  5. Iterationer
  6. Newton-Raphson
  7. Newton-Cotes
  8. Matriser