MaA 6 Derivatan

Under kursen lär vi oss att undersöka funktioner. Det gör vi genom att derivera dem.

Innehållsförteckningen är följande

 1. Rationell funktion
 2. Rationella uttryck
 3. Gränsvärdet för en funktion
 4. Kontinuitet hos en funktion
 5. Förändringen hos en funktion
 6. Derivatafunktionen
 7. Tangent
 8. Hur en funktion beter sig
 9. Tillämpningar
 10. Derivatan av produkten mellan två funktioner
 11. Derivatan av potensen av en funktion
 12. Derivatan av kvoten mellan två funktioner
 13. Undersökning av rationella funktioner
 14. Repetition