MaA 7 Trigonometriska funktioner

Denna kurs handlar om symmetrier på enhetscirkeln, ekvationer, sammansatta funktioner, periodiska fenomen och problem på geogebra.

Innehållsförteckningen ser ut som

 1. Riktad vinkel
 2. Enhetscirkeln
 3. Egenskaper för sinus och cosinus
 4. Ekvationer med sinus
 5. Ekvationer med cosinus
 6. Tangens och dess egenskaper
 7. Ekvationer med tangens
 8. De trigonometriska funktionerna
 9. Sammansatt funktion
 10. Derivatan av en sammansatt funktion
 11. Derivatan för trigonometriska funktioner
 12. Härledning av deriveringsformler för sinus och cosinus
 13. Undersökning av trigonometriska funktioner
 14. Periodiska fenomen