MaA 8 Rot- och logaritmfunktioner

Välkommen till kursen där det behandlas rötter, logaritmer och exponentialfunktioner. Under denna kurs kommer du att lärar dig att derivera och undersöka funktioner av dessa typer.

Innehållsförteckningen är följande:

 1. Potenser
 2. Negativa exponenter och exponenten noll
 3. Tiopotenser
 4. Potensekvationer
 5. Rotfunktionen och ekvationer med rotfunktionen
 6. Derivatan av rotfunktionen
 7. Tillämpningar av rotfunktionen
 8. Logaritmer
 9. Beräkning med logaritmer
 10. Tillämpning av logaritmer
 11. Talet e och den naturliga logaritmen
 12. Derivatan av \(e^x\)
 13. Derivatan av exponentialfunktion
 14. Derivatan av logaritmfunktionen
 15. Repetition