13. Repetition

Som det sista för kursen är att repetera.

Uppgifter

 1. Kombinera rätt primitivfunktion med rätt funktion. Välj bland följande primitiva funktioner:
  Primitiv funktion Funktion
 2. En fråga
 3. Bestäm den primitiva funktionen för
  1. \(6x^2 – 4\).
  2. \(\frac{2}{3x}\).
  3. \(\cos 3x\).
  4. \(e^{2x}\).
  5. \(x\cos x^2\).
  6. \(e^{4x-1}\).
 4. Bestäm storleken av arean som bildas mellan \(f(x)=-x^2+3x\) och \(x\)-axeln i intervallet \([0,2]\).
 5. Bestäm storleken av arean som bildas mellan \(f(x)=\frac{2}{x}\) och \(x\)-axeln i intervallet \([1,4]\).
 6. Bestäm storleken av arean som bildas mellan \(f(x)=\sin \frac{x}{2}\) och \(x\)-axeln i intervallet \([0,\pi]\).
 7. För vilket värde på \(a\) gäller att arean som bildas mellan \(f(x)=\frac{1}{2}x+1\) och \(x\)-axeln i intervallet \([1,a]\) får värdet 4?
 8. Bestäm storleken av arean som bildas mellan \(f(x)=x^2-2x+1\) och \(g(x)=x+1\).
 9. Bestäm storleken av arean som bildas mellan \(f(x)=x^2+4x\) och \(g(x)=2x+3\).
 10. Funktionen \(f(x)=3x^2+1\) då \(0\leq x \leq 1\) roterar kring \(x\)-axeln. Bestäm storleken av volymen som bildas för kroppen.
 11. Funktionen av \(f(x)=\cos x+2\) roterar kring \(y=1\) då \(x=\in [-\pi,\pi]\). Bestäm volymen av den kropp som uppstår.

 12. Bestäm storleken av det område som bildas mellan \(y\)-axeln och \(f(x)=\sqrt{x-1}\) då \(1\leq x \leq 5\).
 13. För vilket värde på \(a\) får arean som bildas mellan \(f(x)=\sin^2 x \cos x\) och \(x\)-axeln i intervallet \([0,a]\) värdet \(\frac{1}{24}\)?