1. Tal och räkneoperationer

Diskutera parvis om vad följande begrepp innebär

 • Bråkräkning
 • Motsatt tal
 • Inverterat tal
 • Absolutbelopp
 • Avrundning
 • Procent
 • Kvadratrot

Gör sedan följande uppgifter.

Uppgifter

 1. Bestäm värdet av följande bråk.
  1. \(\frac{1}{2} + \frac{2}{3}\)
  2. \(\frac{2}{5} + \frac{1}{4}\)
  3. \(\frac{4}{7} – \frac{4}{5}\)
  4. \(\frac{4}{7}-\frac{1}{4}\)
 2. Bestäm värdet av följande uttryck.
  1. -(-2)
  2. -(-2-3)
  3. -(-(-4))
 3. Bestäm värdet av följande uttryck.
  1. \((4-2)^2\)
  2. \(-(4-2)^2\)
  3. \((-4-2)^2\)
 4. Bestäm det motsatta talet för
  1. 2
  2. -6
  3. -(-4)
 5. Bestäm det motsatta utrycket för
  1. -a
  2. a-b
  3. -(a+b)
 6. Bestäm värdet av följande absolutbelopp.
  1. \(\mid 4 \mid\)
  2. \(\mid -3 \mid\)
  3. *\(\mid 7-5\mid\)
 7. Avrunda följande tal enligt anvisning.
  1. Talet 13,4 till heltal.
  2. Talet 43,6 till hela tiotal.
  3. Talet 135,768 till heltal.
  4. Talet 135,768 till tiondelar.
 8. Vilket är det minsta och största tal som avrundats i följande fall?
  1. Talet 40.
  2. Talet 41.
  3. Talet 40,0.
  4. Talet 40,00.
 9. Lös följande procentuppgifter.
  1. Decimaltalet 0,3457 skrivs som ?? % med heltal och som ??,? % med en tiondels noggrannhet.
  2. I en korg finns 34 äpplen. Av dem är 14 st röda och 20 st gröna. Hur många procent är röda, respektive gröna?
  3. Kombinera det matematiska uttrycket med texten så att det blir rätt.

   Välj av följande uttryck: 100(1-0,15), 100(1+0,15), 100(1-0,15)(1+0,15), 100(1+0,15)(1-0,15) och 15(1+1,00) och kombinera med rätt text.

   Uträkning Påstående
   Priset för ett par jeans som kostar 100 € höjs med 15 %.
   Priset för ett par jeans som kostar 100 € sjunker med 15 %.
   Priset för ett par jeans som kostar 100 € sänks först med 15 % och höjs sedan med 15 %.
   Priset för en t-skjorta som kostar 15 € höjs med 100 %.
   Priset för ett par jeans som kostar 100 € höjs först med 15 % och sänks sedan med 15 %.
 10. *Förenkla
  1. \(\sqrt{16}\)
  2. \(\sqrt{49}\)
  3. \(\sqrt{121}\)
  4. \(\sqrt{8}\)
  5. \(\sqrt{18}\)
  6. \(\sqrt{45}\)
  7. \(\sqrt{ab^3}\)
  8. \(\sqrt{(ab)^3}\)