3. Matematiskt tänkande och matematiska metoder

Diskutera parvis och fundera på följande

 • Varför måste matematiken som språk vara exakt?
 • Vad är skillanden med tre gånger fyra och fyra gånger tre?

Uppgifter

 1. Kombinera rätt geometrisk figur med rätt definition. Välj bland Fyrhörning, Kvadrat, Parallellogram, Parallelltrapets, Rektangel och Romb.
  Benämning Påstående
  Har fyra sidor.
  Har fyra sidor där två sidor är parallella.
  Har fyra sidor där motstående sidor är parallella.
  Har fyra lika långa sidor.
  Har fyra sidor där motstående sidor är parallella och vinklarna räta.
  Har fyra lika långa sidor och räta vinklar.
 2. Välj rätt alternativ för figuerna. Du kan kryssa i flera val för varje figur.
  Påstående Fyrhörning Kvadrat Parallellogram Parallelltrapets Rektangel Romb
 3. *Varför får man inte dividera med noll?