4. Funktioner

4. Funktioner

Diskutera parvis vad följande begrepp har och göra med funktioner

 • Linje
 • Parabel
 • Riktingskoefficient
 • Funktionsvärde
 • Nollställe
 • Växande funktion
 • Avtagande funktion

Uppgifter

 1. Svara utgående från grafen nedan på följande frågor. Bestäm

  1. funktionsvärdet i punkten \(x=2\).
  2. \(g(4)\).
  3. nollstället för funktionen.
 2. Svara utgående från grafen nedan på följande frågor. Bestäm

  1. \(h(1)\)
  2. \(h(x)=4\)
  3. nollställena
  4. när funktionen är avtagande.
 3. Välj rätt alternativ för funktionerna. Välj vid behov flera alternativ per påstående.
  Påstående Riktingskoefficenten har värdet -2. Riktingskoefficenten har värdet -1. Riktingskoefficenten har värdet 1. Riktingskoefficenten har värdet 2. Nollstället är \(x=0\). Nollstället är \(x=1\).
 4. Använd dig av funktionen i bilden och svara på följande frågor. När är funktionen

  1. växande
  2. avtagande
  3. konstant?