MaA 2 Polynomekvationer och -funktioner

10. Parabeln - grafen av en andragradsfunktion

Grundformen för en andragradsfunktion ser ut som \(f(x)= ax^2 +bx+c\). \(a\), \(b\) och \(c\) påverkar olika på hur funktionen ser ut. Vi kallar grafen av en andragradsfunktion för en parabel.

Testa själv genom att ändra på värdet för \(a\), \(b\) och \(c\). Vad märker du?

 • \(a\) inverkar på hur brant funktionen öppnar sig. Är \(a>0\) öppnar sig parabeln uppåt. Är \(a<0\) öppnar sig parabeln nedåt.
 • \(b\) flyttar parabeln i sidled och
 • \(c\) flyttar parabeln i höjdled.
Exempel 1 Bestäm funktionsvärdena \(f(-2)\) för funktionen \(f(x)=-2x^2-3x-1\).

Lösning

Funktionsvärdet får vi genom att sätta in värdet i funktionen.

\(f(-2) = -2(-2)^2-3(-2)-1 = -3\).

Exempel 2 Bestäm nollställena för \(f(x)= -x^2+6x-5\). Bestäm koordinaten för toppen för parabeln.

Lösning

Vi löser nollställena: \(-x^2+6x-5 = 0\).

\(\begin{array}{rcll} x &= &\dfrac{-6 \pm \sqrt{6^2-4(-1)(-5)}}{2\cdot (-1)} \\ x&=& \dfrac{-6 \pm \sqrt{16}}{-2} \\ x = \dfrac{-6-4}{-2}=5& \textrm{ eller }& x=\dfrac{-6+4}{-2}=1 \\ \end{array}\)

Nollställena är i \(x_1=1\) och \(x_2=5\).

Toppen finner vi mitt emellan nollställena: \(\dfrac{5-1}{2} = 3\).

Y-koordinaten är: \(f(3) = -3^2+6\cdot 3-5 = 4\).

Toppens koordinater är \((3,4)\).

Toppen är den punkt där parabeln byter riktning. Toppen för en parabel finns mitt mellan nollställena. Vill vi räkna ut x-koordinaten räknar vi ut den via \(\dfrac{\dfrac{-b-\sqrt{b^2-4ac}}{2a} + \dfrac{-b+\sqrt{b^2-4ac}}{2a}}{2} = -\dfrac{b}{2a} \).

Exempel 3 Bestäm på Geogebra ekvationen för vajrarna som spänner upp Golden Gate bron från San Francisco till Marin County i Kalifornien, USA .

VIDEO

In med bilden och punkter.

I CAS använd dig av RegressionPoly({A,B,C},2) för att få funktionen

Uppgifter

 1. Kombinera rätt funktion med rätt graf.

  Välj bland följande: \(f(x)\). \(g(x)\), \(h(x)\) och \(i(x)\).

  \(x^2+4x\)
  \(-x^2+4\)
  \(-\dfrac{1}{2}x^2+4\)
  \(x^2-x-1\)

  \(f(x)\) \(x^2+4x\)
  \(g(x)\) \(-x^2+4\)
  \(h(x)\) \(-\dfrac{1}{2}x^2+4\)
  \(i(x)\) \(x^2-x-1\)
 2. Bestäm funktionsvärdena \(f(-1)\) och \(f(2)\) för \(f(x)= -x^2-3x+1\).

  \(f(-1)=-(-1)^2-3(-1) +1 = 3\) och \(f(2)=-2^2-3\cdot 2+1 = -9\).
 3. Bestäm nollställen för följande funktioner.
  1. \(f(x)= x^2-4x-5\)

   Ekvationen \(f(x)=x^2-4x-5=0\) ger \(x_1=-1\) och \(x_2=5\).
  2. \(g(x)=x^2-4x\)

   Ekvationen \(g(x)=x^2-4x=0\) ger \(x_1=0\) och \(x_2=4\).
  3. \(h(x)=x^2+4x+3\)

   Ekvationen \(h(x)=x^2+4x+3\) ger \(x_1=-3\) och \(x_2=-1\).
 4. Bestäm
  1. ekvationen för parabeln som beskriver vattenstrålen från dricksfontänen. Bild

   Lite beroende på hur man väljer men något i stil med

  2. ekvationen för parabeln som beskriver brospannet för Xiangxi bron i Xiangxizhen, Hubei, Kina.Bild

   Lite beroende på hur man väljer men något i stil med

  3. ekvationen för parabeln som beskriver Eero Saarinens konstverk Gateway Arch i Saint Louis, USA. Bild

   Lite beroende på hur man väljer men något i stil med

  4. ekvationen för parabeln som beskriver hålet i Doulbe O Arch i Arches National Pari, Utah, USA. Bild

   Lite beroende på hur man väljer men något i stil med

 5. Bestäm toppens koordinat för

  Toppen hittar du mitt mellan nollställena. Gå via nollställena eller så direkt med formel.
  1. \(f(x)= x^2-2x\)

   Nollställena är \(x^2-2x=0 \Leftrightarrow x=0\) och \(x=2\). Toppen finns mitt emellan dessa, alltså då \(x=1\).

   \(y\)-koordinaten är \(f(1)=1^2-2\cdot1 = -1\).

   Toppens koordinat är \((1,-1)\).

  2. \(g(x)= x^2-2x-8\)

   \(g(x)= x^2-2x-8 =0\) då \(x=-2\) och \(x=4\).

   Toppens \(x\)-koordinat hittar vi mitt emellan \(\dfrac{-2+4}{2}=1\).

   \(y\)-koordinaten är \(f(1)=1^2-2\cdot 1-8 = -9\).

   Toppens koorinat är \((1,-9)\).

  3. \(h(x)=-x^2 +6x+7\)

   \(h(x)=-x^2 +6x+7 =0\) då \(x=-1\) och \(x=7\).

   Toppens \(x\)-koordinat hittar vi i \(\dfrac{-1+7}{2}=3\).

   \(y\)-koordinaten är \(f(3)=-3^2+6\cdot 3+7 = 16\).

   Toppen koordinat är i \((3,16)\).

 6. I vilka punkter skär \(f(x)=-x^2-x+6\) \(x\)-axeln?

  \(x\)-koordinaterna för skärningspunkterna hittar vi genom att bestämma nollställena. Alltså \(-x^2-x+6=0\) som har lösningarna \(x=2\) och \(x=-3\).

  För skärningspunkterna gäller att \(y\)-koordinaten har värdet 0.

  Skärningspunkterna är \((2,0)\) och \((-3,0)\).

 7. I vilken punkt skär \(f(x)=x^2-4x-5\) \(y\)-axeln?

  Då funktionen skär \(y\)-axeln gäller det att \(x\)-koordinaten har värdet 0. Vi får att \(f(0)=-5\).

  Punkten är \((0,-5)\).

 8. *En parabel går genom punkterna \((-1,0)\), \((0,-5)\) och \((2,-9)\). Bestäm uttrycket för funktionen.

  Lös uppgiften utan att använda dig av räknare eller räknarprogram. Du kan kolla lösningen på räknare eller räknarprogram.

  En andragradsfunktion ser ut som \(f(x)=ax^2+bx+c\). Bilda ett ekvationssystem och lös det.

  Vi får ekvationssystemet

  \(\left\{ \begin{array}{rcl} a(-1)^2+b(-1)+c &=&0 \\ a\cdot 0 + b\cdot 0 + c &=& 5 \\ a\cdot2^2+b\cdot 2+c &=&-9 \\ \end{array} \right.\)

  Som har lösningarna \(a=1\), \(b=-4\) och \(c=-5\). Funktionen är \(f(x)=x^2-4x-5\).