MaG Tal och talföljder

4. Funktioner

Diskutera parvis vad följande begrepp har och göra med funktioner

 • Linje
 • Parabel
 • Riktingskoefficient
 • Funktionsvärde
 • Nollställe
 • Växande funktion
 • Avtagande funktion

Uppgifter

 1. Svara utgående från grafen nedan på följande frågor.

  Bestäm

  1. funktionsvärdet i punkten \(x=2\).

   Vi går till \( x = 2 \). Sedan tittar vi uppåt och nedåt och söker funktionen. Från funktionen går vi mot \(y\)-axeln. Funktionsvärde är 2.

  2. Funktionsvärdet i punkten 4 är 3.

   Funktionsvärdet i punkten 4 är 3.
  3. nollstället för funktionen.

   Vi söker de punkter som funktionen skär \(x\)-axeln, i dessa punkter har funktionen värdet noll. Nollstället är i punkten (-2,0).
 2. Svara utgående från grafen nedan på följande frågor.

  Bestäm

  1. \(h(1)\)

   \(h(1)=3\)
  2. \(h(x)=4\)

   Vi söker de punkter som ger funktionsvärdet 4. Alltså då \(x=0\).

  3. nollställena

   Nollställena är i \(x=-2\) och i \(x=2\).

  4. när funktionen är avtagande.

   Då \(x\geq 0\).

 3. Välj rätt alternativ för funktionerna. Välj vid behov flera alternativ per påstående.

  PåståendeRiktingskoefficenten har värdet -2.Riktingskoefficenten har värdet -1.Riktingskoefficenten har värdet 1.Riktingskoefficenten har värdet 2.Nollstället är \(x=0\).Nollstället är \(x=1\).

  PåståendeRiktingskoefficenten har värdet -2.Riktingskoefficenten har värdet -1.Riktingskoefficenten har värdet 1.Riktingskoefficenten har värdet 2.Nollstället är \(x=0\).Nollstället är \(x=1\).
 4. Använd dig av funktionen i bilden och svara på följande frågor.

  Bestäm när funktionen är

  1. växande

   \(-2 \leq x \leq -1\) och \(1 \leq x \leq 2\)

  2. avtagande

   \(-1 \leq x \leq 1\)[/showhide]

  3. konstant?

   Då \(x=-1\) eller \(x=1\). Ur ett matematisk perspektiv kan vi kalla den konstant i dessa punkter.