Här är din första sida

Söker du det gamla materialet så kolla här.

Robotiikkaa Vantaan aikuisopistossa

Fy 1

Inför studentexamen

MaG, Tal och talföljder

MaA 2, Polynomfunktioner och ekvationer

MaA 3, Geometri

MaA 4, Vektorer

MaA 5, Analytisk geometri

MaA 6, Derivatan

MaA 7, Trigonometriska funktioner

MaA 8, Rot- och logaritmfunktioner

MaA 9, Integralkalkyl

MaA 10, Sannolikhet och statistik

MaA 11, Talteori och bevis

MaA 12, Algoritmer i matematiken

MaA 13, Fortsättningskurs i differential- och integralkalkyl

MaA 15, Repetition

(Vi följer kursnumreringen i Helsinge (: )