Repetitionsmaterial för studentskrivningarna

Här hittar du repetitionsmaterial för studentskrivningarna.

När du övar till skrivningarna är det bra att öva att formulera svaren digitalt. Motsvarande editor som finns i Abitti provsystemet hittar du här, och här hittar du enkla kommandon som kan göra livet lättare för dig.

 1. Introduktion
 2. De första uppgifterna
 3. Uppgifter innehållande rottermer
 4. Uppgifter med polynom och rationella uppgifter
 5. Antalet reella rötter till ekvationer
 6. Tangent och derivata
 7. Praktiska tillämpningar
 8. Trigonometriska funktioner
 9. Vektorer
 10. Potenser, rötter, logaritmer och summor
 11. Areor, rotationskroppar och sannolikheter
 12. Sannolikheter