12. Sannolikheter

Uppgifter

 1. Figuren nedan visar gatnätet i en liten stad. Anders går från punkt A till punkt B genom att använda kortaste möliga rutt, varvid sträckan är fyra kvarterslängder lång. I korsningar där två alternativ leder till den kortaste rutten väljer han rutt genom att singla slant. [H16, 8]

  1. Rita separata figurer för alla fem möjliga rutter som är fyra kvarterslängder långa, och bestäm sannolikheterna för att de ska bli valda.
  2. Birgitta går från punkt B till punkt A och väljer kortaste möjliga rutt på motsvarande sätt. Anders och Birgitta startar samtidigt och går med samma fart. Med hur stor sannolikhet möter de varandra halvvägs?
 2. Uppgift
 3. Uppgift
 4. Uppgift
 5. Uppgift
 6. *Uppgift
 7. *Uppgift