2. De första uppgiterna

I detta kapitel hittar du de uppgifter som kommit först i provet. De är uppgifter som baserar sig på den matematik som lärs ut i grundskolan.

Alla dessa uppgifter löses utan räknare.

Uppgifter

 1. Vilka påståenden hör ihop? Kombinera så att det blir rätt. [H16 ,1]

  Välj bland följande uttryck: \(b=\frac{1}{4}a\), \(b=0,5a\), \(b=\frac{5}{4}a\), \(b=1,5a\), \(b=2a\) och \(b=4a\).

  Talet \(b\) är 50 % större än talet \(a\).
  Talet \(a\) är en fjärdedel av talet \(b\).
  Talet \(b\) är hälften av talet \(a\).
  Talet \(b\) är 25 % större än talet \(a\).
  Talet \(b\) är dubbelt så stort som talet \(a\).
  Talet \(a\) är fyra gånger så stort som talet \(b\).
 2. Uppgift
 3. *Uppgift